KURS

Kurs językowy

Die Deutschschule

Szkoła

Nasza szkoła położona jest w centrum Hamburga i łatwo do niej dotrzeć ze wszystkich dzielnic. W nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych prowadzą zajęcia niemieccy nauczyciele i nauczycielki, którzy posiadają akademickie wykształcenie i długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego.

Deutschunterricht

Grupa składa się maksymalnie z 12 uczniów. Kurs odbywa się codziennie 4 godziny lekcyjne po 45 minut i językiem wykładowym jest język niemiecki. Główny nacisk kładzie się na konwersacje a gramatyka jest opracowywana w kontekstach.

Podręcznik

Jako podstawa służy podręcznik studio-d, em i Ziele. Teksty ukazują niemiecką codzienność i poruszają ogólne i aktualne tematy. Lekcje uzupełniane są materiałami dodatkowymi.

Deutschkurs

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy otrzymują na końcu kursu certyfikat.

Test wstępny

W pierwszym dniu kursu odbywa się test pisemny, którego wynik jest następnie omawiany z Państwem. Na ogół możliwa jest późniejsza zmiana grupy.