VALODU KURSI

Vācu valodas kursi

Die Deutschschule

Skola

Mūsu skola atrodas Hamburgas centrā un no citām pilsētas daļām ir viegli sasniedzama. Mācību stundas notiek moderni iekārtotas mācību telpās. Mūsu vācu valodas pasniedzēji ir ieguvuši lielu pieredzi vācu valodas kā svešvalodas mācīšanā.

Mācības

Katrā mācību grupā ir līdz 12 dalībniekiem. Programma ietver 4 mācību stundas (1 mācību stunda = 45 min.) katru dienu. Mācību stundu laikā darba valoda ir vācu valoda un galvenā uzmanība tiek pievērsta sarunai, savukārt gramatika tiek apgūta kontekstā ar to.

Deutschunterricht

Labākai gramatikas izskaidrošanai darba materiāli var būt arī angļu valodā. Sagatavojot mācību stundas mēs ņemam vērā arī jūsu vēlmes un ieteikumus.

Mācību grāmata

Mācību pamatā tiek izmantotas Tangram un Delfin grāmatas, kuru teksti atspoguļo Vācijas ikdienu un ietver vispārīgas un aktuālas tēmas. Stundas tiek papildinātas ar skolā izstrādātiem mācību materiāliem.

Deutschkurs

Sertifikāts

Kursu beigās visi dalībnieki saņem skolas sertifikātu. Skolas sertifikāts ietver informāciju par dalībnieku, kursu līmeni, mācību stundu skaitu un kursu ilgumu. Kursus beidzot, eksāmens nav jāliek.

Ja Jūs vēlaties, lai sertifikātā būtu ietverta papildu informācija – kursu saturs, apgūtās gramatikas tēmas vai informācija par iegūtajām zināšanām, lūdzam vērsties pie skolas direktora un sertifikātā norādītā pasniedzēja.